KONGRE İLANI


KONGRE İLANI

KONGRE İLANI

 

 Sakarya Abhaz derneği 4. Olağan Genel Kurul Toplantısı 17.Haziran.2021 Perşembe Perşembe günü  Saat : 17.00’de BEST WESTERN PREMİER OTELİ’NDE (Adapazarı / SAKARYA) yapılacaktır.

 

Çoğunluk sağlanamadığı taktirde  ikinci toplantı 24.Haziran.2021 Perşembe günü ayni yer ve saatte  çoğunluk aranmaksızın yapılacaktır.

Üyelerimize ilanen duyurulur.

 

 

Sakarya Abhaz Derneği

Yönetim Kurulu Başkanı

Oral Kobaş

 

 

 

 

 

 

 

GÜNDEM :

01 – Açılış ve Yoklama

02 – Divan Teşekkülü

03 – Saygı Duruşu

04 – Konuşmalar

05 – Yönetim Kurulu Faaliyet Raporunun okunması

06 – Bilanço, Gelir/Gider Raporunun okunması

07 – Denetleme Kurulu Raporunun okunması

08 – Raporlar üzerinde görüşme

09 – Raporların ayrı ayrı ibrası

10 – Yeni Dönem Tahmini Bütçe ve Çalışma Programının okunması ve kabulü

11 – Derneğin Kültür Evi İnşaatı ile ilgili Belediye, Yüklenici ve İmalatçı Firmalar ile ilgili her türlü sözleşmelerin akdedilmesi, ruhsat alınması, gerekli taşınmaz malların satın alınması, inşası veya mevcut malların satılması, devredilmesi, taşınmaz mallar üzerinde ayni hak tesisi veya kaldırılması, işletilmesi hususunda Yönetim Kurulu Başkanı Oral Kobaş’a yetki verilmesi

12 – İhtiyaç halinde miktar ve ödeme koşullarını belirtmek suretiyle borçlanma hususunda Yönetim Kurulu başkanı Oral Kobaş’a yetki verilmesi

13 – Dernek Organlarının seçimi

14 – Dilek ve temenniler.

Video Galeri

Fotoğraf Galerisi

Biyografiler

img25

Biyografi

img25

Ömer Büyüka -Beygua-

img25

PAPAPHA MAHİNUR TUNA