KONGRE İLANI


KONGRE İLANI

 

 

 

Sakarya Abhaz derneği 4. Olağan Genel Kurul Toplantısı 15.Nisan.2021 Perşembe günü  Saat : 17.00’de BEST WESTERN PREMİER OTELİ’NDE (Adapazarı / SAKARYA) yapılacaktır.

Çoğunluk sağlanamadığı taktirde  ikinci toplantı 22.Nisan.2021 Perşembe günü ayni yer ve saatte  çoğunluk aranmaksızın yapılacaktır.

Ayrıca, İl Hıfzıssıhha Kurulu’nun almış olduğu karar gereğince; toplantıya katılacaklar Hes kodu sorgulaması yapılarak kabul edilecektir.

Üyelerimize ilanen duyurulur.

 

 

Sakarya Abhaz Derneği

Yönetim Kurulu Başkanı

Oral Kobaş

 

 

 

 

 

 

 

GÜNDEM :

01 – Açılış ve Yoklama

02 – Divan Teşekkülü

03 – Saygı Duruşu

04 – Konuşmalar

05 – Yönetim Kurulu Faaliyet Raporunun okunması

06 – Bilanço, Gelir/Gider Raporunun okunması

07 – Denetleme Kurulu Raporunun okunması

08 – Raporlar üzerinde görüşme

09 – Raporların ayrı ayrı ibrası

10 – Yeni Dönem Tahmini Bütçe ve Çalışma Programının okunması ve kabulü

11 – Derneğin Kültür Evi ve gerekli taşınmaz malların satın alınması, inşası veya mevcut malların satılması, devredilmesi, taşınmaz mallar üzerinde ayni hak tesisi veya kaldırılması, işletilmesi hususunda Yönetim Kurulu’na yetki verilmesi

12 – İhtiyaç halinde miktar ve ödeme koşullarını belirtmek suretiyle Yönetim Kurulu’na borçlanma yetkisi verilmesi

13 – Dernek Organlarının seçimi

14 – Abhaz Dernekleri Federasyonunda SAD’ı temsil edecek delegelerin seçimi

15 – Dilek ve temenniler.