BAŞKANDAN


SAKARYA ABHAZ DERNEĞİ 4. GENİŞLETİLMİŞ YÖNETİM KURULU TOPLANTISI AÇILIŞ KONUŞMASI

 

 

Saygıdeğer büyüklerim, sayın federasyon başkanım, sayın vekilim, sayın dernek başkanlarım ve derneklerimizin yönetim kurulu üyeleri, iş dünyasının değerli temsilcileri, sayın köy ve kent temsilcilerim, değerli misafirler hepinizi sevgi ve saygı ile selamlıyorum.

 

Haziran – 2014 ayında yapmış olduğumuz 1. Kuruluş Kongremizle birlikte, yola çıkarken, SAD Yönetim Kurulu olarak önümüze bir takım hedefler koyduk.

Bir başka deyişle halkımıza bir sözleşme metni sunduk.

Bu sözleşme, bir STK’nın yada bir siyasi partinin programı değildir.

Bu sözleşme metni, acılarla yoğrulmuş bir geçmişe sahip Abhaz halkının diasporadaki onurlu duruşuyla ilgilidir.

Bu hedeflediğimiz sözleşme metnimiz, bizden sonraki nesiller tarafından da zenginleştirilerek ve verilen sözler yerine getirilerek Abhaz halkının tüm dünyada özgür, eşit, tarihi ile barışık bir noktaya gelinceye kadar vereceği mücadelenin bir simgesi olacaktır.

 

Abhaz Dernekleri federasyonu üyesi olan Sakarya Abhaz  Derneğinin koymuş olduğu hedeflerin en önemlilerinden biri. görev süremiz sonunda derneğimizin üye sayısını 5.000 kişiye çıkartmaktı. 5.000 kişilik bir dernek güçlü bir STK demektir. Abhazya içinse güçlü bir vatandaşlık katkısıdır.

Bizler Sakarya’da bir meşale yaktık, siz yoksunuz diyenlere varız dedik, örgütsüzsünüz diyenlere örgütlüyüz dedik, 25 kurucu üye ile başladık 1.800 kişi olduk. Söz verdik 5.000 kişi olacağız.

 

Bu sözleşme metninde yer alan en önemli hedeflerimizden biri de ; faaliyetlerimizi güçlü bir şekilde yürütebilmemiz için, herkes tarafından saygı görecek, bizimde ihtiyaçlarımıza ve çalışmalarımıza uygun, mülkiyeti SAD’a ait bir binaya sahip olmaktır.

İçinde çalışma salonlarının, dersliklerin, misafirhanesinin ve Abhaz mutfağının olduğu bir projeyi bu dönemde hayata geçirmeyi düşünüyoruz.

Bunun için hiçbir vakit kaybetmeden güçlü bir komite oluşturup, arkalarında hepimizin durabileceği kararlı bir çalışmayı başlatmamız gerekiyor.

Programımız içinde bu komiteyi bu akşam burada oluşturmayı düşünüyoruz.

Bu konudaki öneri ve katkılarınızı bekliyoruz.

 

Değerli büyüklerim, sevgili arkadaşlarım,

Bugün derneklerimizin ve federasyonumuzun en önemli sorunlarından biri de mali kaynak sorunudur. Bu konu hemen-hemen tüm toplantıların başında yer alan en önemli gündem maddesi ama bu konuda maalesef mesafe alınamıyor. Başarılı faaliyetlere imza atabilmeniz için mali yönden de güçlü olmak zorundayız.

Mali olarak güçlü olmak bir tek kişinin ya da birkaç kişinin maddi gücünden faydalanmakla sağlanamaz. Eğer örgütlü bir toplum olacaksak ve herkesin söz sahibi olduğu bir örgüt oluşturacaksak, o zaman bir yada birkaç kişinin çıkardığı güçlü sesle değil, hepimizin çıkaracağı anlamlı sese ihtiyacımız var.

5 kişiden 50.000.-TL almaktansa, 5.000 üyenin yarısından 2.500 kişiden ayda sadece 20.-TL (yani günde 1.-TL bile değil) almak, bu da ayda 50.000.-TL karşılığına geliyor, daha doğru olan budur.

Eğer bunu gerçekleştirirsek hem her üye 20.-TL değil, ayda 50.000.-TL vermenin onurunu yaşayacak, hem de yükselen dernek binamız, yetişen çocuklarımız, gençlerimiz, layıkıyla ağırladığımız  misafirlerimizin eşit destekçisi olacaktır.

Bizler bunu gerçekleştirirsek hiç kimseye muhtaç olmadan onurlu bir büyümeyi de gerçekleştirmiş olacağız.

Bu açıdan üyelerimize kolaylık olsun diye içinde 5’er adet üye formu, mail order formu,  mobil ödeme ve banka bilgilerinin olduğu bir dosya hazırladık. Arkadaşlarımız bu dosyaları size dağıtacaklar. Bu konuya gereken önemi göstereceğinize inanıyoruz.

Değerli büyüklerim, sevgili arkadaşlarım,

Sürgünü anma konusunda her yıl Kefken’de yapılan etkinliklerin daha profesyonelce yapılması konusunda öncülük etmek ve aktif görev almak hedeflerimizden biridir. Bu yıl sürgünün 151. yılı nedeniyle Kefken’de yapılacak etkinlik programı ile ilgili Federasyonumuz SAD’ı görevlendirdi.

Bu konudaki geniş açıklamaları Kefken Komisyonu başkanımız Hakan bey yapacak, ama bu konuda şunu söylemek istiyorum.

Kefken’de 21.Mayısta Abhazya ile birlikte eş zamanlı olarak düzenleyeceğimiz sürgünü anma etkinliklerimizi sadece yerel değil, sadece Türkiye değil, tüm dünyaya duyurma hedefimiz olmalı.

Bunun için, tarihin görmüş olduğu en büyük trajedilerinden biri olan “büyük sürgün” ile ilgili var olan iddiaları, bilim adamlarının öngörüsüyle yapacağı çalışmaları, belgeleri ile birlikte, tüm dünyanın kabul edeceği bir “sürgün metnini” dünya kamuoyu masasının üstüne koyacak bir çalışmayı da Federasyonumuz ile birlikte biran önce yapmalıyız.

 

Değerli büyüklerim, sevgili arkadaşlarım,

Çok kısa zamanda, önce Sakarya’da, tüm siyasi partilerde ve STK’larda saygın bir şekilde tanınan, sonrada Ankara’da muhatap kabul edilen bir STK olduk.

Sakarya’da yaşayan insanlarımızı tek-tek ziyaret ederek, örgütlü olursak ne kadar güçlü olacağımızı, güçlü olursak neleri başarabileceğimizi anlattık. Bu ziyaretlerimizde bizi büyük bir sevgi ile kucaklayan insanlarımıza buradan sevgi ve şükranlarımı sunmak durumundayım.

 

Evet, ata vatanımızın tanınması ve tanıtılması çerçevesinde Abhazya’ya siyasi ve ticari bir heyetle gittik. Önemli görüşmelerin altına imza attık. Abhazya’nın tanınırlığı ile ilgili çok önemli lobi faaliyetleri yürüttük.

Kurumsallaşmamız gerekiyordu, kurumsallaşma çabalarımız sürüyor, tanınır hale gelmemiz gerekiyordu tanınma çabalarımızı sürdürüyoruz. Verdiğimiz sözleri yerine getirmemiz gerekiyordu, yerine getirme çabalarımızı sürdürüyoruz.

Artık gerçek gücümüzü göstermenin zamanı geldi.

SAD çok kısa zamanda 5.000 üyeli güçlü bir STK olacak.

SAD Federasyonumuz ile birlikte bağımsız bir Abhazya’nın ve Türkiye tarafından tanınan bir Abhazya’nın Türkiye için de ne kadar önemli olduğunu, nedenlerini ortaya koyarak, hem TBMM de, hem Türk iş dünyasında, hem de Türk kamuoyunda çok kısa zamanda duyuracak.

Ayrıca bu konularda siyasilere verilmek üzere bir dosya hazırlığı içindeyiz.

 

Bizler milyonlarla ifade edilen bir nüfusa sahip olmaktan çok ; sahip olduğumuz nüfusun ulusal varlığını sürdürmesini, anadillerini yaşatmalarını, eğitimli ve etkin olmalarını, var oldukları yerde topluma ve dünyaya barış ve huzur getiren, yetişmiş insan gücüne sahip bir toplum olarak dünyada adımızı duyurmak istiyoruz.

Bunu dün yaptık, bugün yapıyoruz, kuşkusuz yarında yapmaya devam edeceğiz.

 

Bizi yetiştiren büyüklerimize ve geleceğimiz olan gençlerimize baktığım zaman, bu sözlerimin ne kadar güçlü bir gerçeğe dayalı olduğunu bütün benliğimle hissediyorum.

 

Bu duygularla hepinizi sevgi ve saygıyla selamlıyor, bu akşamki genişletilmiş genel yönetim kurulu toplantımıza göstermiş olduğunuz ilgiden dolayı teşekkür ediyorum.

 

 

SAKARYA ABHAZ DERNEĞİ

BAŞKANI

ORAL KOBAŞ (BGANBA)

 

 

 

 

 

 

 

ankara ucuz escort